Поради зі збирання кукурудзи

До початку збирання зерно кукурудзи містить 25-40% вологи та 60-75% сухої речовини. Кукурудзяне зерно може зберігатися лише після сушки або консервування. За підрахунками аналітиків, у 40-50% випадків для кукурудзи виникає потреба вирішення питання щодо зниження вологості.

Врожай може бути уражений
Як свідчить практика, збирання кукурудзи припадає на осінній період з високою вірогідністю випадання опадів, коли збирання врожаю починається за вологості 25-30%. При цьому до 25% урожаю кукурудзи може надходити з високим рівнем вологості. Залишаючи кукурудзу в полі для підсушування, виникає загроза її вилягання та погіршення фітосанітарного стану. Досить високою є вірогідність розвитку негативних мікробіологічних процесів та ураження бактеріальними і грибними захворюваннями. А проблема негативних наслідків дії мікотоксинів стоїть дуже гостро. Як наслідок, наприкінці сезону якість кукурудзи часто погіршується.
У загальній сухій надземній масі кукурудзи на листя, стебла, віяла, стрижні (з ніжкою) та обгортки в середньому припадає до -60%, а на зерно — близько -40%. При цьому в зерні зі стрижнями на останні припадає до -18%. З урожаєм кукурудзи відчужується 70-73% біомаси, а кількість решток менша за інші культури.
Збирання
Качани низькорослих гібридів кукурудзи розміщуються на 25-45 см від поверхні грунту, високорослих — понад 60 см. Розміщення качанів на висоті менше 30 см ускладнює збирання та підвищує втрати. Для механізованого збирання кукурудзи на зерно краще використовувати скоростиглі гібриди, що мають міцні стебла і невелику листову масу, характеризуються дружнім достиганням, качани мають бути вертикально орієнтованими з обгортками, що легко відділяються.
1% логістичних втрат є адекватним 10% втрат при виробництві. В цьому сенсі кількість перевалок кукурудзи має бути зведена до мінімуму, а логістика повинна бути добре продуманою і активно використаною.
Щодо силосування
Оптимальна придатність до силосування наступає при закінченні накопичення крохмалю (воскова стиглість та вміст сухої речовини 28-35%). При визначенні строків збирання слід враховувати, що основна маса зерна качана (60-70%) повинна бути в одній фазі стиглості. Оптимальним строком початку збирання кукурудзи є фаза, коли не менше 65-70% качанів мають воскову стиглість зерна. Перехід від молочної до воскової стиглості триває близько 10 днів (молочно-воскова стиглість — 30% зерен у восковій стиглості). При восковій стиглості вологість зерна сягає 38-40%. Повна стиглість — вологість зерна до 25% (зерно тверде), а 75% зерен у фазі повної стиглості.
Травмування зерна
При механізованому збиранні регламентуючим фактором виступає травмування насіння, що зумовлює граничну вологість 30%. Науковими дослідженнями встановлено, що найменше травмування спостерігається за вологості 28%. Збирання у качанах починають при вологості 40% з оперативною сушкою.

Сучасні зернозбиральні комбайни за робочої швидкості 6 км/год. на рівних полях кукурудзи на зерно можуть забезпечити мінімальні втрати (до 1%). Ефективніше збирати кукурудзу за 10-12 днів, що мінімізує втрати та забезпечує добру якість. При використанні сучасних комбайнів слід прорахувати та узгодити пропускну здатність сушарок.
Зерно кукурудзи більш крупне за інші культури та різниться на внутрішньою структурою. Механічно міцність зерна сягає максимальних значень при кондиційній вологості. В разі швидкого висихання складові зерна, зародок та центральний корінець відокремлюються, виникає деформація клітин та утворюються тріщини. При цьому за рахунок витиснутого, карамелізованого білка і крохмалю відбувається теплова денатурація та злипання зерен. При повільній сушці цього не відбувається. Допустима швидкість сушки зерна кукурудзи майже вдвічі нижча за інші зернові. Всі зростаючі витрати на сушку часто відбиваються на її вартості і конкурентному рівні продукції.
Треба передбачити сушку або консервування зерна
До початку збирання зерно кукурудзи містить 25-40% вологи та 60-75% сухої речовини. Кукурудзяне зерно може зберігатися лише після сушки або консервування. За підрахунками аналітиків, у 40-50% випадків для кукурудзи виникає потреба вирішення питання щодо зниження вологості. Наприклад, в Америці в основних зонах вирощування передзбиральна вологість становить до 20 %. Показовим є і перехід Франції від передзбиральної вологості 28-31% на 22-28%. При цьому в наших умовах до збирання у качанах приступають при вологості зерна 40%, а до збирання в зерні при вологості зерна — 32%. Біологічні процеси формування зерна завершуються за наявності на рослинах 35-38 % зерен неповної стиглості, що зумовлює досить високу нерівномірність вологості та ускладнює сушку.
В процесі вологовіддачі принциповими є етапи: а) фізіологічних процесів, що залежать від зовнішніх факторів та б) фізичної втрати вологи, залежно від вологості повітря. При вологості понад 35% сушка зерна кукурудзи обов’язкова. Енерговитрати на сушку необмолоченого зерна перевищують удвічі сушку обмолоченого.
Внаслідок гігроскопічності зерно досить добре вбирає вологу з повітря. При цьому основним видом сушки зерна є випаровування вологи при використанні тепла та відведенні водних парів. Підвищення температури теплоносія може викликати повну або часткову втрату схожості та зниження енергії. Чим більш вологе зерно, тим більша його чутливість до підвищення температури. Прискорення сушки за високої температури може призвести до утворення тріщин у зернах. Для уникнення самозігрівання охолоджувати зерно після сушки слід до температури не більше ніж на 5 °С від навколишньої.
Поради до сушіння
Режими сушки кукурудзи із вологістю до 26 % дозволяють проводити сушку за один прийом. Сушку з вологістю понад 26-28 % необхідно здійснювати в два прийоми (перший — з нагрівом зерна не більше 35 °С та температурою теплоносія не більше за 80 °С, другий відповідно — з нагрівом не більше 45 °С та температурою теплоносія не більше за 120 °С). Обов’язковим є проміжне охолодження. За вологості зерна кукурудзи 36 % і більше або за високої нерівномірності вологості сушку здійснюють за три-чотири прийоми

Цілком зрозуміло, що в рамках однієї статті досить складно охопити всі ключові моменти і наявну проблематику. Також цілком зрозуміло, що виникнуть питання і потреба уточнень та роз’яснень. На сьогодні наукове супроводження все більше стає дієвим виробничим ресурсом з відповідним попитом. Практика свідчить — там, де здійснюється ефективна співпраця науки і виробництва, результати з підвищеною вірогідністю будуть добрі.

В.М. ТИМЧУК, Н.Ю. ЄГОРОВА
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН
С.М. ТИМЧУК

Інженерна академія України