Archive for Category: Новини

Поради зі збирання кукурудзи

До початку збирання зерно кукурудзи містить 25-40% вологи та 60-75% сухої речовини. Кукурудзяне зерно може зберігатися лише після сушки або консервування. За підрахунками аналітиків, у 40-50% випадків для кукурудзи виникає потреба вирішення питання щодо зниження вологості. Врожай може бути уражений Як свідчить практика, збирання кукурудзи припадає на осінній період...

Детальніше

Зберіган­ня зер­на у схо­вищі

За зберіган­ня аграріями за­пасів зернових на базі влас­но­го гос­по­дар­ст­ва втра­ти ста­нов­лять 8–10% від зібра­но­го вро­жаю. Відтак потрібно опанувати нюанси зберіган­ня зер­но­вої про­дукції, впорядкувати її транс­пор­ту­ван­ня, — словом, впро­ва­д­жу­ва­ти ефек­тивні тех­но­логії, мо­дернізо­ву­ва­ти існу­ючі тех­но­логії та об­лад­нан­ня. Свіже зер­но вирізня­ють за ко­ль­о­ром, за­па­хом і сма­ком. Ці ха­рак­те­ри­с­ти­ки виз­на­ча­ють ор­га­но­леп­тич­но (сен­сор­но). Вони...

Детальніше